ทุกเรื่องราว ย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอ..

บางเรื่อง – ก็อยากจะจดจำให้นาน ตราบนานเท่านาน
บางเรื่อง – ก็อยากลืม ให้หายไปจากใจเสียที
แต่ละคนก็ย่อมมีเรื่องราวที่เป็นน่าจดจำ และอยากลืมเป็น ธ ร ร ม ด า
ผมเชื่อว่า “ทุกเรื่องเรา ย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอ..”

จุดเริ่มต้น มิสเตอร์กุ้ง วีไอพี.