สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน

สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน
เป็นตัวแทนรับจดทะเบียน สิทธิบัตร/การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์
https://www.kittilaw.com/