ขี้ร้าย

ขี้ร้าย (ภาษาอีสาน)

แปลเป็นภาษากลางก็คือ ไม่หล่อ, ไม่สวย, น่าเกียจ
ตัวอย่างเช่น

  • คนอีหยั่งมาขี้ร้ายแถะ (คนอะไรชั่งไม่สวยเลย)
  • ถึงอีหล้าสิขี้ร้าย แต่อีหล้ากะเป็นคนดีเด้อ (ถึงหนูจะไม่สวย แต่หนูก็เป็นคนดีนะ)

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ