เริ่มบันทึก Story ของเรากันดีกว่า..

เดิมที่เราบันทึกเรื่องราว บันทึกความทรงจำไว้ผ่านโซเชียวมีเดีย อาทิ. facebook, instagram, twitter, etc.. ต่อจากนี้เรามาบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของตัวเองดีกกว่า.. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii

Mr.KUNG

27 June 2021
1 2 6