เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์แห่งนี้ทำขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์ ทำเป็นบล็อกส่วนตัว ไว้เขียนเรื่องราวของตัวเอง โดยไม่ต้องไปฝากกับโซเชียวมิเดีย

  • เขียนเรื่องราวส่วนตัว
  • ห้องเรียนภาษาอีสาน
  • เอาไว้เป็นห้องทดลองในการทำเว็บไซต์
  • โปรโมทร้านอาหาร หรือจำหน่ายกุ้ง ฟรีร้านละ 1 หน้า

มีชีวิต ก็ใช้มันไป.. สิ่งที่ได้มาคือ “กำไรชีวิต”
มิสเตอร์กุ้ง